Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2024)

Lek przeciwhistaminowy odziałaniu przeciwalergicznym.

Preparat zawiera substancję cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny)

Lek dostępny na receptę

 • Zyrtec — cena i refundacja
 • Co zawiera i jak działa Zyrtec?
 • Kiedy stosować Zyrtec?
 • Kiedy nie stosować preparatu Zyrtec?
 • Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zyrtec?
 • Dawkowanie preparatu Zyrtec
 • Czy można stosować Zyrtec w okresie ciąży i karmienia piersią?
 • Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
 • Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Zyrtec?
 • Inne preparaty na rynku polskim zawierające cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny)
Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Zyrtec

krople doustne, roztwór;10 mg/ml;20 ml

Delfarma

18,60 zł

0,00zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia

0,00zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (4)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia

5,58zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (6)

lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6. mż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6. mż.

Zyrtec

krople doustne, roztwór;10 mg/ml;20 ml

Inpharm

17,93 zł

0,00zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (8)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia

0,00zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (10)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia

5,38zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (12)

lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6. mż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6. mż.

Zyrtec

krople doustne, roztwór;10 mg/ml;10 ml

Vedim

16,50 zł

Zyrtec

krople doustne, roztwór;10 mg/ml;20 ml

Vedim

18,63 zł

0,00zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (14)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia

0,00zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (16)

lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia

5,59zł

Cena po refundacji

Zyrtec krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (18)

lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6. mż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6. mż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Zyrtec - krople doustne, roztwór?

Substancją czynną preparatu jest cetyryzyna. Cetyryzyna wykazuje działanie przeciwhistaminowe, wybiórcze względem receptorów histaminowych typu 1(H1). Nie przenika lub tylko wniewielkim stopniu przenika przez barierę krew-mózg. Jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji (w odróżnieniu od leków przeciwhistaminowych Igeneracji, leki II generacji działają dłużej, astosowane wzalecanych dawkach nie wykazują lub wykazują tylko ograniczone działanie nasenne iuspokajające). Cetyryzyna blokuje obwodowe receptory H1 ihamuje obwodowe działanie histaminy. Uchorych znadwrażliwością hamuje napływ do skóry ispojówek komórek późnej fazy reakcji zapalnej (eozynofili). Łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej takie jak kichanie, wyciek znosa, obrzęk iświąd błon śluzowych oraz zapobiega powstawaniu odczynów skórnych.

Po podaniu doustnym cetyryzyna dobrze iszybko wchłania się zprzewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne wosoczu uzyskiwane jest wciągu 30–90 minut po przyjęciu preparatu. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania, ale nie zmniejsza stopnia wchłaniania. Około 2/3 dawki wydalane zmoczem wpostaci niezmienionej.

Kiedy stosować Zyrtec - krople doustne, roztwór?

Preparat jest wskazany udorosłych idzieci po ukończeniu 2. roku życia:

• łagodzeniu objawów ze strony oczu inosa wprzebiegu przewlekłego lub sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

• łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Kiedy nie stosować preparatu Zyrtec - krople doustne, roztwór?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, hydroksyzynę lub na pochodne piperazyny.

Nie stosować, jeżeli występuje schyłkowa niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego eGFR mniejszy niż 15 ml/min).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zyrtec- krople doustne, roztwór?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest:

• uchorych zczynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego); cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu

• uchorych na padaczkę lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek.

Stosowanie preparatu należy przerwać na około 3dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych.

W przypadku przerwania leczenia może wystąpić świąd ipokrzywka, niekiedy oznacznym nasileniu, co może wymagać wznowienia stosowania preparatu. Po wznowieniu leczenia objawy powinny ustąpić.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji pomiędzy alkoholem acetyryzyną stosowaną wzalecanych dawkach, jednakże zaleca się zachowanie ostrożności, jeżeli cetyryzyna stosowana jest równolegle zalkoholem.

Nie zaleca się stosowania preparatu udzieci do ukończenia 2. roku życia.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznych (możliwe reakcje typu późnego).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność isprawdzić jak reagują na cetyryzynę. Uniektórych osób preparat może powodować senność iinne działania niepożądane, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną. Osoby, uktórych wystąpiła senność, powinny powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn/urządzeń iwykonywania innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Cetyryzyna wdawkach większych niż zalecane może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Cetyryzyna może nasilać wpływ alkoholu ileków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwbólowych, nasennych, uspokajających) idodatkowo osłabiać sprawność psychoruchową, zdolność reagowania ikoncentracji.

Dawkowanie preparatu Zyrtec - krople doustne, roztwór

Preparat ma postać kropli do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli imłodzież po ukończeniu 12. roku życia: 10 mg (20 kropli) 1raz na dobę.

Dzieci po ukończeniu 6.–12. roku życia: 5mg (10 kropli) 2razy na dobę.

Dzieci po ukończeniu 2.–6. roku życia: 2,5 mg (5 kropli) 2razy na dobę.

Szczególne grupy chorych:

U osób wpodeszłym wieku bez zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki.

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania uchorych złagodnymi zaburzeniami czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR równy 60 ml/min lub większy). Wprzypadku umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (GFR mniejszy niż 60 ml/min ale większy niż 30 ml/min) zalecane dawkowanie wynosi 5mg na dobę. Wprzypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (GFR mniejszy niż 30 ml/min ale nie mniejszy niż 15 ml/min) zalecane dawkowanie wynosi 5mg co drugą dobę. Wprzypadku schyłkowej niewydolności nerek (GFR mniejszy niż 15 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U dzieci imłodzieży zzaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, wzależności od czynności nerek, wieku imasy ciała.

U chorych zzaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki.

Sposób stosowania:

Krople należy odmierzyć na łyżeczkę lub rozcieńczyć wwodzie (roztwór należy przyjąć bezpośrednio po przygotowaniu).

Czy można stosować Zyrtec - krople doustne, roztwór w okresie ciąży ikarmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu ukobiet wciąży. Cetyryzyna przenika do mleka kobiety karmiącej.

Stosowanie preparatu wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią jest możliwe wyłącznie wsytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne igdy wocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka wTwoim przypadku!

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji pomiędzy alkoholem acetyryzyną stosowaną wzalecanych dawkach, jednakże zaleca się zachowanie ostrożności, jeżeli cetyryzyna stosowana jest równolegle zalkoholem.

U wrażliwych osób, cetyryzyna wskojarzeniu zalkoholem lub lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy izmniejszać zdolność reagowania, sprawność psychofizyczną ikoncentrację.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji cetyryzyny zpseudoefedryną ani zteofiliną.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, może zmniejszać szybkość jej wchłaniania.

Przed wykonaniem alergicznych testów skórnych, stosowanie preparatu powinno zostać przerwane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Zyrtec- krople doustne, roztwór?

Jak każdy lek, również Zyrtec może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić: bóle izawroty głowy, zmęczenie, senność, paradoksalne pobudzenie, nudności, ból brzucha, zapalenie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Niezbyt często: pobudzenie, zaburzenia czuciowe (parestezje), biegunka, osłabienie, złe samopoczucie, reakcje skórne (wysypka, świąd).

Rzadko lub bardzo rzadko: małopłytkowość, zachowania agresywne, omamy, dezorientacja, bezsenność, depresja, tiki, drgawki, zaburzenia smaku, omdlenia, dystonia, dyskineza, drżenie, zaburzenia akomodacji oka, niewyraźne widzenie, napad mimowolnego patrzenia wgórę zrotacją gałek, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu, obrzęki, zwiększenie masy ciała, reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, wysypka polekowa, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadkie, ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia).

Częstość nieznana: zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, koszmary senne, osłabienie pamięci, amnezja, zawroty głowy, zapalenie wątroby, ostra uogólniona osutka krostkowa, zatrzymanie moczu.

Ponadto, po przerwaniu stosowania preparatu może wystąpić intensywny świąd i/lub pokrzywka.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny)

Alermed (tabletki powlekane)Allertec (krople doustne, roztwór)Allertec (syrop)Allertec (tabletki powlekane)Allertec WZF (tabletki powlekane)Amertil (tabletki powlekane)Amertil Bio (tabletki powlekane)Cetip (tabletki powlekane)Letizen (tabletki powlekane)Zyrtec (roztwór doustny)Zyrtec (tabletki powlekane)Zyrtec UCB (tabletki powlekane)

Zyrtec  krople doustne, roztwór - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6123

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.